reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace stáhnete zde:  Reklamační formulář NRZone

 

Formulář slouží k uplatnění reklamace v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu: info@nrzone.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:                  www.nrzone.cz

Společnost:                                 Svárovský MB s.r.o.

Se sídlem:                                   Dolní Cetno 1,  294 30 Dolní Cetno

IČ/DIČ:                                         IČ 27208630,  DIČ CZ27208630

E-mailová adresa:                     info@nrzone.cz

Telefonní číslo:                          + 420 606 602 961

 

Záruka

Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží stejně jako v kamenném obchodě. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí Vámi.

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

Společnost Svárovský MB s.r.o.  nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Reklamace a její průběh

Reklamaci je možné uplatnit osobně, nebo přepravní službou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil na našem e-shopu www.nrzone.cz  (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení).

Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nepřevzato.

 

Osobní předání 

Vámi zakoupené zboží můžete vrátit i v naší provozovně na adrese Dolní Cetno 35, 294 30 Dolní Cetno, kde s Vámi formulář vyplní naši pracovníci.

Pokud nebude váš požadavek vyřízen přímo na místě, bude vámi vrácené zboží postoupeno k posouzení našemu reklamačnímu oddělení.

 

Doručení na adresu

V případě, že budete zakoupené zboží zasílat poštou, nebo jinou doručovací službou, zašlete zásilku na adresu:

Svárovský MB s.r.o.

Dolní Cetno 35

294 30 Dolní Cetno

 

 Do zásilky přiložte vyplněný formulář:  Reklamační formulář NRZone

V případě uznání reklamace, vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky / předání dopravci. Reklamovaný výrobek není nutné adresovat konkrétnímu pracovníkovi. V žádném případě však nezasílejte reklamované zboží na dobírku.

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které vás upozorní na to, že vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta, že vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout. Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že firma Svárovský MB s.r.o.  porušila podstatným způsobem smlouvu. To vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro vás z vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

 

Zpět do obchodu